Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi (ISSN:2564-6311)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dergimiz Ekim 2018 itibariyle DERGİPARK Akademik üzerinden yayın hayatına devam edecek olup ,şu an bulunduğunuz site artık devredışıdır. Yayın göndermek isteyen yazarların dergimizin yeni ve güncel anasayfası  http://dergipark.gov.tr/estudamhsd adresine girerek “Makale Gönder” seçeneği üzerinden ilgili adımları izlemeleri ve yayınlarını Dergipark sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

By the date October 2018, the broadcast life of the Journal will continue on the new host DERGIPARK Academic and the new homepage of the journal is http://dergipark.gov.tr/estudamhsd . Authors have to submit their manuscripts via “Submit a Manuscript” button in the  new homepage.  Users can easily switch the language option to English with the button placed on DERGIPARK Academic website and view all information & data as English.


Amaç ve Kapsam

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı (ESTÜDAM Halk Sağlığı) Dergisi (e-ISSN 2564-6311), halk sağlığı ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmayı hedefleyen özgün araştırma ve derleme makalelerini, hakemli, açık erişimli ve sadece elektronik olarak yayımlayan bilimsel bir dergidir. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi 2018 yılı itibariyle Ocak, Mayıs ve Ekim ayı olmak üzere yılda üç sayı olarak yayımlanır. Dergi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezinin yayın organıdır. Derginin dili Türkçe ve İngilizce’dir. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, Halk Sağlığı bilimi başta olmak üzere tüm sağlık bilimleri ve tıp alanındaki tüm alanlar ile ilgili araştırma ve uygulamalarının sunumunu amaçlar. Sağlığın geliştirilmesi, sağlığın korunması ve sağlık hizmetlerinin iyileştirmesi alanlarında, halk sağlığı alanının geniş yelpazesi içinde teori ve pratiğiyle ilgili çalışma bulgularının, evrensel bilimin ölçütlerine uygun harekete geçirilmesini hedeflemektedir. Böylelikle, ülkemizde ve dünyada halk sağlığı uygulamaların uluslararası düzeyde yüksek standartlarını teşvik etmeyi ve bilimsel çözüm önerilerinin ortaya çıkarılması hedefleri arasındadır.

Yazarların Bilimsel, Hukuki Sorumluluğu ve Paylaşım

Makalelerin dergide yayınlanabilmesi için daha önce başka bir dergide yayınlanmamış olması/yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması ve hakemler tarafından olumlu rapor verilmesi gerekir.

ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi'ne gönderilen yazılardan/yazarlardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayınlanmış olsa bile yazar veya yazarlarına aittir. Sorumlu yazarın çalışmasını sisteme yüklerken gerekli olan telif hakkı devir formunu doldurup imzalaması gerekir. Telif hakkı devir formuna buradan ulaşılabilir.

Yazarlar, yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerinin yayın haklarını ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi'ne devrini kabul etmiş sayılırlar. Yazarlar ve okuyucular herhangi bir ticari maksat taşımaksızın aslına sadık kalmak ve atıfta bulunmak kaydıyla makalelerine ait bilgilerin bir kısmını ya da tamamını kullanabilir, tam metin pdflerini indirebilirler. 

Ziyaretçiler yayınlanmış olan tüm makalelerin tam metin PDF ve metaverilerine kayıt olmaksızın ücretsiz olarak ulaşabilirler.

Makale Gönderimi ve Hakem Değerlendirme Süreci

ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi'ne yayınlanması için makale göndermek isteyenlerin öncelikle dergimizin web sitesinden dergi sistemine üye olmaları, daha sonra çalışmalarını “Makale Takip Sistemi” aracılığıyla dergiye göndermeleri gerekir. Tüm bu süreçler ve kabul gördüğü taktirde makalenin dergide yayınlanması işlemi ücretsizdir.

Dergide çift kör hakemlik sistemi uygulanmakta olup çalışmalar birbirinden habersiz iki hakeme gönderilir. Çalışmanın yayınlanabilirliği noktasında hakemlerin kararları arasında bir anlaşmazlık olduğu taktirde üçüncü bir hakem tayin edilir ve onun görüşüne başvurulur. Hakemlerin belirli düzeltmeler sonucu yayınlanabilir kararı vermesi durumunda ilgili hakem yada hakemlerin görüş, öneri ve düzeltmeleri körlük sistemine uygun biçimde yazara iletilir ve gerekli düzenlemeler editörler tarafından kontrol edilip onaylandıktan sonra çalışma yayınlanmak üzere kabul edilir.

Yazarlar makale gönderme ile ilgili detaylı bilgilendirme ve açıklamalara "YAZARLAR İÇİN" bölümünden ulaşabilirler.

Aim and Scope

The ESTUDAM Journal of Public Health is an open access journal which belongs to Eskişehir Osmangazi University and publishes clinical and experimental articles, case reports, medical news and summary reports about all fields of medical and health sciences. The main objective of the journal is to work and present evidence based scientifitic information, improve the standarts of health and health promotion in both our country and worldwide. It is published on January, May and September by the year 2018. The languages of the journal are Turkish and English.

Scientifitic, Ethical Responsibility and Publication Rights

Authors must submit papers which have never published on another journal. The assesment of papers in peer-review process has to be succesful for publishment.

Authors have to accept that the copyright of published articles are belong to ESTUDAM Journal of Public Health. Author or readers have right to use and share the information or full text pdfs with attribution on scientific platforms without commertial use and any manuplation. The corresponding author has to fill and sign the copyright release form with the submission of manuscript. The copyright release form can be downloaded here.

The responsibility of the authenticity and trueness of all the informations in the articles and papers are belong to author(s).

Visitors can easily reach the full text PDFs and their metadata free of charge and without any registration. 

Paper Submission and The Assesment

Authors have to register via "kayıt/register" button and submit their papers. All these processes and publishing the paper on the journal if accepted are free of charge.

The peer review process goes with double blind method and the submitted papers are sent to two reviewers who do not recognize each other. If there is a disagreement on the decision about the avability of publishment, editors define another reviewer (3rd). If reviewer(s) decision occurs as “can be published after revision, correction or update”, the suggestions of reviewer(s) are delivered to corresponding author.

Authors can reach more detailed information via “FOR AUTHORS” link

İletişim/Contact

Editör/Editor in Chief: Prof. Dr. Selma Metintaş
e-posta: selmametintas@hotmail.com Tel: +902222392979 / 4511
Editör Sekreteri/Secretary: Tuba Duyar
eposta: tubaduyar86@gmail.com Tel: +902222392979 /4510

Adres/ Adress:
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Eskişehir / Türkiye
Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Public Health, Eskişehir / Turkey

 Visitors can easily navigate to

  • homepage via "ANASAYFA"
  • about the journal via "HAKKINDA"
  • user interface via "KULLANICI"
  • categories via "KATEGORİLER"
  • search function via "ARA"  
  • latest published issue via "SON SAYI"
  • archive via "ARŞİV"
  • announcements via "DUYURULAR" labels

e-ISSN: 2564-6311 - Hakemli dergi (Peer-reviewed Journal)

Dergimiz aşağıdaki indekslerce taranmaktadır.

 The journal is indexed by

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
--

Duyurular

 

DERGİMİZİN YENİ ANASAYFASI / NEW HOST and HOMEPAGE of THE JOURNAL

 
DERGİMİZİN YENİ ANASAYFASI / NEW HOST and HOMEPAGE of THE JOURNAL  
Yayın Tarihi: 2018-12-07 Daha fazlası...
 
Daha Fazla Duyuru...

Cilt 3, Sayı 3 (2018): Volume:3 Issue:3 TÜRK DÜNYASI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HALK SAĞLIĞI DERGİSİ

İçindekiler

Makaleler

Selma Metintaş
İrem Bulut, Berrak Aksakal, Ferit Kaya, Yunus Güneş, Süleyman Erhan Deveci
Buse Yüksel, Özgür Özerdoğan, Azem Ülkü, Emine Karakaya, Yeliz Baykala, Sibel Oymak, Coşkun Bakar
Enes Ahmet Güven, Sefer Aycan
Zeynep Demirtaş, Gökçe Dağtekin, Ramazan Sağlan, Melike Alaiye, Muhammed Fatih Önsüz, Burhanettin Işıklı, Fatma Sultan Kılıç, Selma Metintaş
Ramazan Sağlan, Saniye Tülin Fidan, Neriman Kilit, Aziz Soysal, Selma Metintaş
Saniye Göktaş, Muhammed Fatih Önsüz, Burhanettin Işıklı, Selma Metintaş
Hatice Aygar, Selma Metintaş
Emrah Atay, Selma Metintaş
Ayşegül Mutlu