Kişiler ve Kurullar

SAHİBİ ve BAŞKAN

 1. Prof. Dr. Hilmi ÖZDEN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

SORUMLU MÜDÜR

 1. Prof. Dr. Hilmi ÖZDEN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye

EDİTÖR

 1. Prof. Dr. Selma METİNTAŞ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

EDİTÖR YARDIMCILARI

 1. Doç. Dr. Muhammed Fatih Önsüz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye
 2. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Enes Gökler, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye
 3. Arş. Gör. Dr. Emrah ATAY, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

YAYIN KURULU

 1. Prof. Dr. Muhsin AKBABA, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye
 2. Dr. Öğr. Üyesi İnci Arıkan, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye
 3. Prof. Dr. Sefer AYCAN, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye
 4. Prof. Dr. Coşkun Bakar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 5. Doç. Dr. Uğur BİLGE, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Türkiye
 6. Prof. Dr. Nazan BİLGEL, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye
 7. Prof. Dr. İlhan ÇETİN, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye
 8. Prof. Dr. Osman HAYRAN, İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye
 9. Doç. Dr. Seyhan Hıdıroğlu, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilimdalı, Türkiye
 10. Prof. Dr. Burhanettin IŞIKLI, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye
 11. Dr. Öğr. Üyesi Hatice İKİIŞIK, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye
 12. Prof. Dr. Mustafa İLHAN, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye
 13. Dr. Gülnar İlyasova, Ahmed Yesevi Üniversitesi, Kazakistan
 14. Dr. Madenbay Kamşat, Ahmed Yesevi Üniversitesi, Kazakistan
 15. Dr. Öğr. Üyesi Fatih KARA, Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye
 16. Prof. Dr. Melda KARAVUŞ, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye
 17. Dr. Kuandıkova Aynaş Kenesbaykızı, Ahmed Yesevi Üniversitesi, Kazakistan
 18. Prof. Dr. Aliye MANDIRACIOĞLU, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye
 19. Prof. Dr. Işıl MARAL, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye
 20. Doç. Dr. Ersin NAZLICAN, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye
 21. Doç. Dr. Sibel OYMAK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye
 22. Doç. Dr. Muhammed Fatih Önsüz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye
 23. Prof. Dr. Nazan SAVAŞ, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye
 24. Doç. Dr. Melih Kaan SÖZMEN, Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye
 25. Prof. Dr. Haydar SUR, Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye
 26. Prof. Dr. Mustafa TAŞDEMİR, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye
 27. Prof. Dr. Ahmet Topuzoğlu, Marmara Üniversitesi, Türkiye
 28. Doç. Dr. Mustafa TÖZÜN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
 29. Prof. Dr. Faruk YORULMAZ, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye