Okuyucular İçin Bilgi

Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Ancak kayıt olmadan da yaymlanan sayılara tam olarak erişim sağlayabilirler. Dergi ana sayfasının üst kısmında yer alan Kayıt bağlantısı aracılığı ile bu işlem gerçekleştirilebilir. Bu kayıtla her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile okuyucuya iletilir. Derginin güvenlik kurallarına bakınız yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır.

 

Visitors can access the articles without registration. It is advised readers to register and activate notifications about new published papers. This can be made after registering via Kayıt button. So reader will get information e-mail about all new published issues with contents.

Please check the privacy policy (güvenlik kuralları) of the journal. The ID information and e-mail will not be used for out of purpose