Yazar Detayları

Sarışan Tungaç, Aslı, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSTESİ, Türkiye