Dergimiz ASOS Sosyal Bilimler Indeksinde taranmaya başlamıştır.

Dergimiz ASOS Sosyal Bilimler Indeksinde taranmaya başlamıştır.