Dergi Yayıncısı ve Sponsorları

Yayıncı

Sahibi 

Prof. Dr. Kemal Şenocak (Rektör V.)

Yayın Komisyon Başkanı

Yayın Komisyonu

 

Prof. Dr. Kamil Çolak (Rektör yardımcısı)

 

Prof. Dr. Hilmi Özden (Müdür)

Prof. Dr. Ahmet Kartal

Prof. Dr. Özden Tezel

Doç. Dr. Osman Nuri Çelik

Dr. Öğr. Üyesi Adil Şen

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Karaş

Dr. Öğr. Üyesi Oktay Berber

Öğr. Gör. Semih Öz

İdari Sorumlu

Necmettin Başkut

Hülya Şenyücel

Zekeriya Yıldırım

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM)