Türkiye'de Diyetisyenliğin Tarihsel Süreçte Geçirdiği Aşamalar

ŞENOL YILDIZ

Öz


Beslenme, tarih boyunca üzerinde en çok konuşulan konulardan biri olmuştur. Bu konu dünyada olduğu gibi Türk coğrafyasında da 18. yüzyıla değin ampirik düzeyde kalmış, 19. yüzyıl ortalarında bir bilim alanı olarak hızlı bir gelişme göstermiş, ardından hastalıklardan korunma ve hastalıkların tedavisinde nasıl bir beslenme tedavisi uygulanacağı konusunun ortaya konulmasıyla Diyetetik Bilimi gelişmiştir. Bu durum, insanlara beslenmelerinin kontrolü ve diyetlerinin planlanması konusunda yardımcı olacak meslek mensupları ihtiyacını doğurduğundan Diyetisyen gibi meslek mensupları ve onların çalışma alanları tanımlanmaya başlanmıştır. Bu alanlara her gün bir yenisinin etkilenmesi, Beslenme ve Diyetetik biliminin 21. yüzyıl başlarında gösterdiği gelişimin, yüzyılın sonlarına doğru ne büyük boyutlara ulaşacağının önemli bir göstergesidir.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akbulut G, Tıbbi Beslenme Tedavisinde Güncel Uygulamalar-1, Birinci baskı, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, 2015.

Akın GI, Başlangıçtan Günümüze İnsan Ömrü, Antropoloji ve Yaşlılık, Hacettepe Üniversitesi, Aydınlar Matbaası, Ankara, 2000.

Akkor A, Osmanlılarda Tıp ve Eczacılıkta Kullanılan Materyaller, Hist 511, S. FARAQUI, Şubat 2014.

Aksoy M, Beslenme Biyokimyası, Hatiboğlu Basım ve Yayım Sanayii, Ankara, Dördüncü baskı, 2014.

Aktümsek A, Zayıflama Gerçeği, Birinci baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2014.

Alphan MET, Hastalıklarda Beslenme Tedavisi, Hatiboğlu Basım ve Yayım, Ankara, Birinci baskı, 2013.

Altın BU, İnsan Neden Kilo Alır, Birinci baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2015.

Altıntaş A, Osmanlı Hekimlerinin Sağlık Kuralları, Milenyum Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul, 2012.

Arslan P., Bozkurt N., Karaağaoğlu N., Mecanlıgil S., Erge S. A., Yeterli – Dengeli Beslenme ve Sağlıklı Zayıflama Rehberi, Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Diyetetik AD, Özgür Kitabevi, İstanbul, s.61, 2003.

Aydın E, Türkiye’de Sağlık Teşkilatlanması Tarihi, Naturel Yayınevi, s. 206, 2002.

Baysal A, Beslenme, Hatiboğlu Basım ve Yayım, Ankara, 16. Baskı, 2015.

Baysal A, Genel Beslenme, On beşinci baskı, Hatiboğlu Basım ve Yayım, Ankara, 2013.

Baysal A, Diyet El Kitabı, 6. Baskı, Hatiboğlu Basım ve Yayım, Ankara, 2010.

European Federation of The Associations of Dietitians, Education Programmes for Dietitans in the Memberstates of EFAD, Mimograf, 2003.

Koçtürk O.N., Yeni Sömürgecilik Açısından Gıda Emperyalizmi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Özdoğan Matbaa, Ankara, s. 9 – 10, 2009.

Merdol TK, Beslenme Antropolojisi-1, 15. Baskı, Hatiboğlu Basım ve Yayım, Ankara, 2012.

Merdol TK, Beslenme ve Diyetetik Açıklamalı Sözlük, Üçüncü baskı, Hatiboğlu Basım ve Yayım, Ankara, 2011.

Merdol TK, Beslenme ve Diyetetik Biliminin Dünü Bugünü ve Geleceği, Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2016; 1(1):1-5, s. 1, 2016.

Merdol TK, Diyetisyenleri ve Beslenme Uzmanlarını 21. Yüzyıla Hazırlamak (Çeviri). Beslenme ve Diyet Dergisi, 22:(1):15,1993.

Merdol, TK, Prof. Dr. Ayşe Baysal’ın Yaşam Öyküsü: Silbiçli Beşik, Hatiboğlu Basım ve Yayım, Ankara, Birinci baskı, 2011.

Samour PQ, King K, Pediatrik Beslenmenin Esasları- Essentials of Pediatric Nutrition, Birinci baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2014.

Sürücüoğlu MS, Geçmişten Günümüze İnsan Diyetini ve Sağlığını Etkileyen Gelişmeler, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilileri Fakültesi, Ankara, 2014.

Tayfur M, Diyetisyenin Çalışma Rehberi, Hatiboğlu Basım ve Yayım, Ankara, Birinci baskı, 2014.

Tayfur M, Ayhan NY, Beslenme ve Diyetetik Güncel Konular-1, Birinci baskı, Hatiboğlu Basım ve Yayım, Ankara, 2015.

Tayfur M, Barış O, Baştaş NN, Diyetisyenlik Eğitimi ve Meslek Etiği, İkinci baskı, Hatiboğlu Basım ve Yayım, Ankara, 2014.

The American Dietetic Association, A New Look at the Profession of Dietetics, Report of the 1984 Study Commission on Dietetics, Chicago, 1985.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.