Dergi İletişimi

Posta Adresi

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıp Tarihi ve Etik Dergisi

Tel: +90 222 239 29 79 /4505

Temel İletişim

Prof.Dr.Ömür ŞAYLIGİL
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
E-posta: omursayligil@gmail.com

Destek İletişim

Zekeriya YILDIRIM
E-posta: zekeriya.yildirim@gmail.com