ESOGÜ Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM) Dergileri


ESOGÜ Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM) Dergileri

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z Tümü

Türk Dünyası Irak Türkiye Tıp Dergisi

Türk Dünyası Irak-Türkiye Tıp Dergisi

Türk Dünyası Irak Türkiye Tıp Dergisi, Tıp Bilimi konusunda tüm bilimsel temel alınan hususlarda, örneğin; Tıp Bilimi insan kaynaklı bilim olduğu dikkate alındığında; bedensel, ruhsal, sosyal anlamda, felsefe ve çeşitli insan davranışı ile tutumlarını da kapsamaktadır. Doğal olarak; Sosyal Antropolojik Bilimi dâhil, Sosyoloji, Felsefe, Eğitim, İletişim ve Bilişim Bilimlerini, Tıp Bilimi ile bütünleştiren bir dergi niteliğindedir.

İnsanların kökeninin; Homo sapiens, sapiens, ilk olarak, 4,5 milyon yıl önce gözlenen Homo erectus ’tan farklı olarak, 130-170bin yıl önce Antropolojik olarak Afrika’da gözlenmesi, daha sonra iklim değişikliği ana etkileşim olarak göçtükleri; a) Kafkasya’dan ve Hazar Denizi etrafından Asya’ya, b) Arabistan’dan, Güneye, Hindistan, Çin’e dağılımı ile, c) Anadolu ile Akdeniz kolu Dünyaya yayılmışlardır. Dolayısıyla Dil ile Genetik yakınlık dikkate alındığında, Nostratik Üst Aile grubu olarak, özellikle eklemeli dil özelliği taşıyan Türkçe, çeşitli boyutlar ile oluşması ve modern Literatür dili olarak İngilizce (ABD) olarak çift lisanlı olarak hazırlanan bir dergidir. Derginin amacı, Tıp Bilimi temelinde, sevgi, insanlık dayanağı ile, Bağımsızlık/Liberty, Eşitlik/Equality, Kardeşliktir/Brotherhood.


Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Sayfa Üst Logosu

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi (ISSN:2564-6311)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dergimiz Ekim 2018 itibariyle DERGİPARK Akademik üzerinden yayın hayatına devam edecek olup ,şu an bulunduğunuz site artık devredışıdır. Yayın göndermek isteyen yazarların dergimizin yeni ve güncel anasayfası  http://dergipark.gov.tr/estudamhsd adresine girerek “Makale Gönder” seçeneği üzerinden ilgili adımları izlemeleri ve yayınlarını Dergipark sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

By the date October 2018, the broadcast life of the Journal will continue on the new host DERGIPARK Academic and the new homepage of the journal is http://dergipark.gov.tr/estudamhsd . Authors have to submit their manuscripts via “Submit a Manuscript” button in the  new homepage.  Users can easily switch the language option to English with the button placed on DERGIPARK Academic website and view all information & data as English.


Amaç ve Kapsam

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı (ESTÜDAM Halk Sağlığı) Dergisi (e-ISSN 2564-6311), halk sağlığı ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmayı hedefleyen özgün araştırma ve derleme makalelerini, hakemli, açık erişimli ve sadece elektronik olarak yayımlayan bilimsel bir dergidir. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi 2018 yılı itibariyle Ocak, Mayıs ve Ekim ayı olmak üzere yılda üç sayı olarak yayımlanır. Dergi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezinin yayın organıdır. Derginin dili Türkçe ve İngilizce’dir. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, Halk Sağlığı bilimi başta olmak üzere tüm sağlık bilimleri ve tıp alanındaki tüm alanlar ile ilgili araştırma ve uygulamalarının sunumunu amaçlar. Sağlığın geliştirilmesi, sağlığın korunması ve sağlık hizmetlerinin iyileştirmesi alanlarında, halk sağlığı alanının geniş yelpazesi içinde teori ve pratiğiyle ilgili çalışma bulgularının, evrensel bilimin ölçütlerine uygun harekete geçirilmesini hedeflemektedir. Böylelikle, ülkemizde ve dünyada halk sağlığı uygulamaların uluslararası düzeyde yüksek standartlarını teşvik etmeyi ve bilimsel çözüm önerilerinin ortaya çıkarılması hedefleri arasındadır.

Yazarların Bilimsel, Hukuki Sorumluluğu ve Paylaşım

Makalelerin dergide yayınlanabilmesi için daha önce başka bir dergide yayınlanmamış olması/yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması ve hakemler tarafından olumlu rapor verilmesi gerekir.

ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi'ne gönderilen yazılardan/yazarlardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayınlanmış olsa bile yazar veya yazarlarına aittir. Sorumlu yazarın çalışmasını sisteme yüklerken gerekli olan telif hakkı devir formunu doldurup imzalaması gerekir. Telif hakkı devir formuna buradan ulaşılabilir.

Yazarlar, yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerinin yayın haklarını ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi'ne devrini kabul etmiş sayılırlar. Yazarlar ve okuyucular herhangi bir ticari maksat taşımaksızın aslına sadık kalmak ve atıfta bulunmak kaydıyla makalelerine ait bilgilerin bir kısmını ya da tamamını kullanabilir, tam metin pdflerini indirebilirler. 

Ziyaretçiler yayınlanmış olan tüm makalelerin tam metin PDF ve metaverilerine kayıt olmaksızın ücretsiz olarak ulaşabilirler.

Makale Gönderimi ve Hakem Değerlendirme Süreci

ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi'ne yayınlanması için makale göndermek isteyenlerin öncelikle dergimizin web sitesinden dergi sistemine üye olmaları, daha sonra çalışmalarını “Makale Takip Sistemi” aracılığıyla dergiye göndermeleri gerekir. Tüm bu süreçler ve kabul gördüğü taktirde makalenin dergide yayınlanması işlemi ücretsizdir.

Dergide çift kör hakemlik sistemi uygulanmakta olup çalışmalar birbirinden habersiz iki hakeme gönderilir. Çalışmanın yayınlanabilirliği noktasında hakemlerin kararları arasında bir anlaşmazlık olduğu taktirde üçüncü bir hakem tayin edilir ve onun görüşüne başvurulur. Hakemlerin belirli düzeltmeler sonucu yayınlanabilir kararı vermesi durumunda ilgili hakem yada hakemlerin görüş, öneri ve düzeltmeleri körlük sistemine uygun biçimde yazara iletilir ve gerekli düzenlemeler editörler tarafından kontrol edilip onaylandıktan sonra çalışma yayınlanmak üzere kabul edilir.

Yazarlar makale gönderme ile ilgili detaylı bilgilendirme ve açıklamalara "YAZARLAR İÇİN" bölümünden ulaşabilirler.

Aim and Scope

The ESTUDAM Journal of Public Health is an open access journal which belongs to Eskişehir Osmangazi University and publishes clinical and experimental articles, case reports, medical news and summary reports about all fields of medical and health sciences. The main objective of the journal is to work and present evidence based scientifitic information, improve the standarts of health and health promotion in both our country and worldwide. It is published on January, May and September by the year 2018. The languages of the journal are Turkish and English.

Scientifitic, Ethical Responsibility and Publication Rights

Authors must submit papers which have never published on another journal. The assesment of papers in peer-review process has to be succesful for publishment.

Authors have to accept that the copyright of published articles are belong to ESTUDAM Journal of Public Health. Author or readers have right to use and share the information or full text pdfs with attribution on scientific platforms without commertial use and any manuplation. The corresponding author has to fill and sign the copyright release form with the submission of manuscript. The copyright release form can be downloaded here.

The responsibility of the authenticity and trueness of all the informations in the articles and papers are belong to author(s).

Visitors can easily reach the full text PDFs and their metadata free of charge and without any registration. 

Paper Submission and The Assesment

Authors have to register via "kayıt/register" button and submit their papers. All these processes and publishing the paper on the journal if accepted are free of charge.

The peer review process goes with double blind method and the submitted papers are sent to two reviewers who do not recognize each other. If there is a disagreement on the decision about the avability of publishment, editors define another reviewer (3rd). If reviewer(s) decision occurs as “can be published after revision, correction or update”, the suggestions of reviewer(s) are delivered to corresponding author.

Authors can reach more detailed information via “FOR AUTHORS” link

İletişim/Contact

Editör/Editor in Chief: Prof. Dr. Selma Metintaş
e-posta: selmametintas@hotmail.com Tel: +902222392979 / 4511
Editör Sekreteri/Secretary: Tuba Duyar
eposta: tubaduyar86@gmail.com Tel: +902222392979 /4510

Adres/ Adress:
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Eskişehir / Türkiye
Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Public Health, Eskişehir / Turkey

 Visitors can easily navigate to

  • homepage via "ANASAYFA"
  • about the journal via "HAKKINDA"
  • user interface via "KULLANICI"
  • categories via "KATEGORİLER"
  • search function via "ARA"  
  • latest published issue via "SON SAYI"
  • archive via "ARŞİV"
  • announcements via "DUYURULAR" labels

e-ISSN: 2564-6311 - Hakemli dergi (Peer-reviewed Journal)

Dergimiz aşağıdaki indekslerce taranmaktadır.

 The journal is indexed by

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
--

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM) Eğitim Dergisi (E-ISSN 2548-0375), Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmayı hedefleyen özgün makaleleri; hakemli ve elektronik olarak yayımlanan ulusal ve uluslararası bilimsel bir dergidir. Dergi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezinin yayın organıdır.

2016 yılında yayın hayatına başlayan ESTÜDAM Eğitim Dergisi, Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır. Açık erişim sistemini benimseyen dergimize makale gönderimi ve hakem süreçleri http://dergipark.gov.tr/estudamegitim ve http://estudamdergi.ogu.edu.tr/index.php/egitim adreslerinden yapılmaktadır. 2019 yılından itibaren dergipark üzerinden devam edecektir. 

ESTÜDAM Eğitim Dergisi’nde, eğitim bilimleri ve alan eğitimi ile ilgili akademik, evrensel bilim ölçütlerine uygun kuramsal ve uygulamalı çalışmalar ile Türk Dünyası genelinde izlenen eğitim politikalarını bilimsel bir bakış açısıyla inceleyen çalışmaları yayınlayarak; bu konularda geleceğe yönelik bilimsel çözüm önerilerinin ortaya konulmasını hedeflemekteyiz. Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi ile ilgili çalışmalara katkıda bulunacak araştırmacıların, çalışmalarını değerlendirilmek üzere dergimize göndermesinden mutluluk duyarız.

Makalelerin dergide yayınlanabilmesi için daha önce başka bir dergide yayınlanmamış olması/yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması ve hakemler tarafından olumlu rapor verilmesi gerekir. Yazarlar, yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerinin yayın haklarının ESTÜDAM Eğitim Dergisi'ne devrini kabul etmiş sayılırlar. Dergimiz 2019 Mart sayısından itibaren genişletilmiş İngilizce / Rusça / Arapça vb. özet almaya başlayacaktır. 

Makale göndermek isteyenlerin, ilgili adreslerden birindendergi sistemine üye olmaları, daha sonra çalışmalarını Makale Takip Sistemi aracılığıyla dergiye göndermeleri gerekmektedir. Başvurunun yapılmasından, yazının yayımlanması aşamasına kadar uzanan süreçteki bütün işlemler elektronik ortamda gerçekleşir.

ESTÜDAM Eğitim Dergisi'ne gönderilen yazılardan/yazarlardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayınlanmış olsa bile yazar veya yazarlarına aittir.

Derginin tarandığı indeksler:

Index Copernicus

ROOT Index

ROAD

Academic Resource Index - Research Bib

Sosyal Bilimler Atıf İndeksi (SOBİAD)

ASOS Sosyal Bilimler Indeksi

Türk Eğitim İndeksi (TEİ)   

Google Scholar

---------------------------------------------------------------------------------

    Eskişehir Osmangazi University Turkic World Application and Research Center (ESTÜDAM) Journal of Education (E-ISSN 2548-0375); is a national and international scientific journal that publishes refereed and electronically. The journal is the publication  of Eskişehir Osmangazi University Turkic World Application and Research Center.

    ESTUDAM Journal of Education, which started its publication in 2016, is published as two issues a year in March and September. The article submission and referee processes of our journal, which adopts the open access system, are carried out at http://dergipark.gov.tr/estudamegitim and http://estudamdergi.ogu.edu.tr/index.php/egitim.

    In the ESTUDAM Journal of Education of, by publishing theoretical and practical studies in accordance with academic, universal science criteria related to educational sciences and field education and with studies from the scientific point of view of the education policies followed throughout the Turkic World; we aim to put forward the suggestions for future scientific solutions on these issues. We would be pleased to have the researchers who will contribute to the studies on Educational Sciences and Field Education send their studies to our journal for evaluation.

    In order for the articles to be published in the journal, they must not have been previously published / published in another journal and should be given a positive report by the referees. Authors are deemed to have accepted the transfer of their publication rights to the ESTUDAM Journal of Education. Our journal will start to receive extended English / Russian / Arabic etc. abstracts from March 2019.

   Those who want to submit a manuscript must be a member of the journal system from one of the related addresses and then send their work to the journal through the Article System. All procedures in the process from the application of the application to the publication stage of the paper take place in electronic environment.

Indexes:

Index Copernicus

ROOT Index

ROAD

Academic Resource Index - Research Bib

Social Sciences Index (SOBIAD)

ASOS Social Sciences Index

Turkish Education Index (TEI)   

Google Scholar

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yeni Doğan Dergisi

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yeni Doğan Dergisi

Dergimiz 01.07.2019 tarihinden itibaren,

https://dergipark.org.tr/estudamyenidogan

adresinden yayın hayatına devam edecektir.


ASOS İndex tarafından İndexlenmektedir.

https://asosindex.com.tr/index.jsp?modul=journal-page&journal-id=360

ISSN : 2564-6338 -Hakemli dergi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Klinik Anatomi Dergisi

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Klinik Anatomi Dergisi

ISSN: 2564-6346 - Hakemli dergi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıp Tarihi ve Etik Dergisi

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştrma Merkezi Tıp Tarihi ve Etik Dergisi

ISSN : 2564-632X - Hakemli Dergi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Mitoloji Dergisi

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Mitoloji Dergisi

Hakemli Dergi - ISSN :2618-5857

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Atabetü’l Hakayık Edebiyat Dergisi

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Atabetü’l Hakayık  Uluslarası Türkoloji Dergisi

ISSN : 2618- 5849   Hakemli Dergi.

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yakın Tarih Dergisi

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yakın Tarih Dergisi

Hakemli Dergi

ISSN : 2602-2060

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Seyyid Şücaaddin Veli ve İrfan Dergisi

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi İrfan Dergisi

Hakemli Dergi.

ISSN: 2618-5814

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Mâturîdîlik İncelemeleri Dergisi

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Mâturîdîlik İncelemeleri Dergisi

Hakemli Dergi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

ESOGÜ Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Gençlik Dergisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Gençlik Dergisi

Hakemli Dergi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

ESTÜDAM Hemşirelik Dergisi

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

ESOGÜ Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Enfeksiyon Dergisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Enfeksiyon Dergisi

Hakemli Dergi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Göç Dergisi

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Göç Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilişim Dergisi

Hakemli Dergi


ISSN: 2687-606X

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Afet Tıbbı Dergisi

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Afet Tıbbı Dergisi

Hakemli Dergi

ISSN: 2618-5830

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

ESOGÜ Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Coğrafya Dergisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Coğrafya Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

ESOGÜ Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Sinir Bilim Dergisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Sinir Bilim Dergisi

Hekemli Dergi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

ESOGÜ Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Musîki Dergisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Musikî Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

ESOGÜ Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yemek Kültürü Dergisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yemek Kültürü Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Aile Dergisi

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Aile Dergisi

ISSN: 2618-5822

Hakemli Dergi.

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Çağdaş Düşünce Hayatı Dergisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Çağdaş Düşünce Hayatı Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

ESOGÜ Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Diş Hekimliği Dergisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Diş Hekimliği Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Mizah ve Oyun Kültürü Dergisi

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Mizah ve Oyun Kültürü Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Toplam 36 ögeden 1 - 25 arası

https://siapdesa.boyolali.go.id/menang/

https://e-office.balangankab.go.id/xgacor/

https://simbada.kalbarprov.go.id/slgc/

https://sirapi.kalteng.go.id/uploads/

https://sintak.unika.ac.id/css/

https://jki.ugj.ac.id/slgc/

https://pdk.unand.ac.id/phocadownloadpap/slgc/

https://sitaktik.fisip.unsulbar.ac.id/slgc/

https://wisnu.unis.ac.id/gambar/

https://inspire.unsrat.ac.id/lppm/uploads/

https://dprd.ketapangkab.go.id/slgc/

https://siduta.dukcapil.baritoselatankab.go.id/xgc/

https://siandini.sumbawakab.go.id/thailand/

https://humaniora.uin-malang.ac.id/mahjong-ways/

https://bima.dinus.ac.id/dokumen/

http://ebphtb.kaimanakab.go.id/xgacor/

https://jenepontokab.go.id/images/thailand/

https://simrs.unmas.ac.id/public/xgacor/

https://smart.bandungbaratkab.go.id/storage/

https://akuntansi.feb.uho.ac.id/slgc/

https://oksigen.infocovid19.jatimprov.go.id/uploads/

https://lms.unmas.ac.id/sgacor/

https://simpeg.umsb.ac.id/pages/asset/foto/index.html

https://sipp.ugj.ac.id/thai/

https://ppid.bakesbanglinmas.sukoharjokab.go.id/vendor/s777/

https://wisnu.unis.ac.id/gambar/thailand-gacor/

https://staindirundeng.ac.id/thailand-gacor/

https://iahn-gdepudja.ac.id/dana-toto/

https://jenepontokab.go.id/dokumen/

https://easn.sumutprov.go.id/thai/

http://36.92.46.82:84/public/img/slot-gacor/

https://emasn.kaltaraprov.go.id/thai/

https://kejari-jombang.kejaksaan.go.id/sgacor/

https://akuntansi.feb.uho.ac.id/wp-content/upgrade/

https://batuter.sumbawakab.go.id/public/maxwin/

https://siap-adpim.kalbarprov.go.id/wp-includes/assets/

https://petaling.belitung.go.id/pages/sgacor/

https://dicis.staindirundeng.ac.id/sgacor/

https://wisuda.plb.ac.id/sgacor/

https://pakesiska.perhubungan.jatengprov.go.id/demo/

https://sipedet.tanatidungkab.go.id/s777/

https://simlppm.um-palembang.ac.id/global/scatter-hitam/

https://e-presensi.muaraenimkab.go.id/uploads/demo-gacor/

https://petaling.belitung.go.id/pages/sgacor/

https://dicis.staindirundeng.ac.id/sgacor/

https://wisuda.plb.ac.id/sgacor/

https://siapdesa.boyolali.go.id/menang/

https://bagum3c.malangkab.go.id/terpercaya/

https://dinkes.lomboktimurkab.go.id/sgacor/

https://petaling.belitung.go.id/gacor/

https://jenepontokab.go.id/images/

https://smart.bandungbaratkab.go.id/uploads/pg/

https://admin-akur.bandungbaratkab.go.id/gacor/

https://sidoidisdukcapil.palangkaraya.go.id/sgacor/

https://ulcc.unitomo.ac.id/assets/uploads/toto/

http://103.169.238.243:8071/image/

https://pmb.unnur.ac.id/s777/

https://pmb-d2.poltekesos.ac.id/sgacor/

https://alumni.umi.ac.id/public/sgacor/

https://pakesiska.perhubungan.jatengprov.go.id/-/

http://sipemdes.temanggungkab.go.id/images/

https://pakesiska.perhubungan.jatengprov.go.id/sigacor/

https://smart.bandungbaratkab.go.id/storage/

https://jdih.karanganyarkab.go.id/images/page/

https://lsp.polinema.ac.id/lsg/

https://jdih.karanganyarkab.go.id/images/

https://alumni.umi.ac.id/-/

https://inspire.unsrat.ac.id/manajerial/uploads/gacor/

https://siandini.sumbawakab.go.id/-/

https://dakwah.uinjambi.ac.id/xthailand/

https://diskominfo.jemberkab.go.id/assets/pthai/

https://patrakomala.disbudpar.bandung.go.id/vendors/

https://data.mojokertokab.go.id/-/sltoto/

https://diskominfo.jemberkab.go.id/assets/

https://mpp.cimahikota.go.id/storage/

https://puskesmasjelimpo.landakkab.go.id/thailand/

https://fkcbt.unbrah.ac.id/resmi/

https://mpp.cimahikota.go.id/vendor/

https://data.mojokertokab.go.id/onedata/

https://pusdatinsda.unila.ac.id/myassets/image/

https://unhassehat-mcu.unhas.ac.id/public/thai/