19. Yüzyıl Osmanlı Devleti’nde Tıp Eğitimi ve Tıp Dilinin Türkçeleşmesi Çabaları

Nurdan Kırımlıoğlu

Öz


Özet

Osmanlı toplumunun hemen her alanında modernleşmeye doğru bir değişme, dönüşme çağı olan 19. yüzyıl ve takip eden dönem tıp tarihimiz açısından, modern tıp düşüncesinin ve anlayışının gelişmesine, tıp dilinin Türkçeleşmesi çabalarına sahne olmuştur.  Geleneksel usta-çırak usulü eğitimin hakim olduğu darüşşifalardaki eğitimin çağın gereklerini karşılayamadığının görülmesiyle, modern bir tıp eğitimi tesis edebilmek için ilk adımlar yüzyılın ilk çeyreğinde atılmıştır. 14 Mart 1827’de, İstanbul’da, Tıphane-i Amire ve ardından Cerrahhane-i Mâmure’nin kurulması, bugün Türkiye’de çağdaş tıp eğitiminin başlangıç noktası olmuştur. 1850’li yıllarda tıp eğitiminin  Fransızcadan Türkçeye çevrilmesi  için mümtaz sınıfla başlayan mücadele Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye’nin açılışına, Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye’nin kuruluşuna ve Türkiye Tıp Akademisine temel olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Tıp eğitimi, mümtaz sınıf, modernizasyon, 19.yy. Osmanlı Devleti


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.