İKİ BÜYÜK ŞAHSİYETİN YOL KESİŞMESİ; SAĞLIK BAKANI DR.BEHÇET UZ VE MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN’IN 1954-1955 YILLARI ARASI DÖNEMLERİ VE POLİTİKALARI

Atiye EMİROĞLU

Öz


Özet 

Hasan Polatkan, Türk siyasi hayatı içerisinde gerek çalışmaları ve kişiliği ile gerekse siyasi hayatının sonlanış şekli ile yer etmiş bir şahsiyettir. Dr. Behçet Uz ise Türk Tıp Tarihi için önemli isimlerin başında gelir. Türk tıbbına büyük katkıları olmuştur.

1954-1955 seneleri içerisinde aynı hükümet içerisinde yolları kesişen bu iki önemli şahsiyetin sağlık politikaları için düşünceleri gerçekleşebilseydi, koruyucu hekimlik-sağlık bankacılığı gibi bugünün yükselen değerleri olarak kabul edilebilecek pek çok yenilik de hayata geçebilecekti.

Bu çalışmada Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Sağlık Bakanı Dr. Behçet Uz’un aynı kabine içerisindeki çalışmaları ve bu çalışmaların birbirine etkisi tartışılmıştır.

Türkiye Devleti, sağlık için Cumhuriyetin kuruluşundan beri pek çok çalışma yapmıştır. Sağlık merkezlerinin sayıları kendi seyrinde artarken Dr. Behçet Uz, 1954 yılında kendisine bakanlık verilirken verilen söz doğrultusunda yeni bir sağlık planını yaşama geçirmeye çalışmıştır. Bu plan 1946 yılında yine kendi tarafından ilk bakanlığı sırasında hazırlanan planla büyük ayrılıklar göstermemektedir. Beklediği desteği göremeden görevinden ayrılmak durumunda kalan Dr. Behçet Uz, planını başarıya ulaştıramamıştır. Yapılması düşünülen yeniliklerin günümüzün yükselen değerleri olması aslında Dr.Behçet Uz ve Hasan Polatkan’a olan saygının ve şükranın nedenini açıklamaktadır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.