ÇAMUR İLE GELEN SAĞLIK: SANDIKLI HÜDAİ (HÜZAİ) KAPLICALARI

Nilüfer Demirsoy

Öz


Tarihsel süreç içinde tıp çevrenin doğal kaynaklarını birçok yöntemlerle birlikte sağlık ve tedavi aracı kullanmıştır. Toprak önemli araçlardan biri olmuştur. Toprak yaşayan, yaşatan, besleyen, temizleyen ve iyileştiren bir güç olarak tanımlanmaktadır. Yarayı iyileştirmek için toprağın kullanılması, bitki ve ağaçların iyileştirilmesinde çamurdan faydalanılması gibi uygulamaların günümüzde de devam etmesi tarihin her döneminde toprağın gücü ve kutsallığına duyulan inancın bir sonucudur.

Türkiye’nin en önemli çamur tedavisinin yapıldığı kaplıcalardan biri Sandıklı Hüdai (Hüzai) kaplıcasıdır. Sandıklı’nın şifalı sularının tarihin en eski dönemlerinden itibaren tedavi edici olduğu bilinmektedir. Frig’lerden bu yana şifa dağıtan kaplıca çamur banyolarıyla ün yapmıştır.

Afyon’da Doğan Basımevi’nde yayınlanmış Dr.Cemal Tüzün tarafından 1950 yılında yazılmış “Sandıklı Hüzai Kaplıcası Su ve Çamur Tedavileri” başlıklı eserde Sandıklı Hüzai Kaplıcası’nun çamur ile tedavi konusunda ne kadar önemli yere sahip olduğu sade ve anlaşılır bir dille anlatılmaktadır.

Çalışmada geçmişten günümüze kadar gelen çamur banyolarının önemi ve uygulama yöntemleri 1950 tarihli “Sandıklı Hüzai Kaplıcası Su ve Çamur Tedavileri” adlı eser çerçevesinde tartışılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Kaynaklar

- Akarsu, S., Akarsu, B.M., Yöndemli, F. (2016). Antik Dönem’de Yozgat Sarıkaya’da Termal Terapi ve Peloidoterapi. I.Uluslararası Bozok Sempozyumu Bildiri Kitabı 05-07 Mayıs 2016 1. Cilt Isbn 978-605-60996-2-5. s:90-97.

- Dalgıç, A., Kavak, O.(2004). Kil Mineralleri ve Sağlık. Dicle Tıp Dergisi. 31(2):73-78.

- Hüsmenoğlu,M. (2016). Peloidoterapi ve Hemşirelik Rolleri. G.O.P. Taksim E.A.H. JAREN. 2(1):40-43

- Demir, BM. (2009). Terapötik Jeoloji (Jeolojik malzeme, süreç ve mekânların insan sağlığında tedavi edici etkisi). Jeoloji Mühendisliği Dergisi. 33 (1):63-73

- http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/mehmet_yardimci_sandikli_efsaneleri.pdf (Erişim:05.05.2016)

- http://www.sandikli.com/kaplica.asp (Erişim: 07.05.2016)

- http://sandiklitso.tobb.org.tr/haber.php?kimlik=69 (Erişim: 08.05.2016)

- Tüzün C.(1950) “Sandıklı Hüzai Kaplıcası Su ve Çamur Tedavileri” Doğan Basımevi

- Özdemir, M. A., Kervankıran, İ.(2012). Afyonkarahisar İlinin Turizm Gelişimi ve Çekicilikleri. Sosyal Bilimler Dergisi 14(1):123-142

- Kılıcaslan, A., Aydınözü, D. Afyon ilinde kaplıca özellikleri ve turizm. Türkiye Coğrafya Dergisi, 35:247-259.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.