Dr. Charles Ambroisse Bernard ile Dr Saip Giray’ın “Bursa Kaplıcaları” Eserlerinin Değerlendirilmesi

Hülya Öztürk

Öz


Su, her yere hayat verir, şifa kaynağıdır. Toplumlarda suyun kutsallığı kabul gören bir durumdur.  Anadolu coğrafyasının bol miktarda şifalı yer altı su kaynaklarına sahip olması, Anadolu’da yaşam süren uygarlıkların da suyun iyileştirici özelliğini kullanmalarını sağlamıştır.

            Roma, Selçuklular, Beylikler dönemi ve son olarak Osmanlılar döneminde de suyun tedavi edici özelliği Anadolu için vazgeçilmezdir. Çalışmada, Osmanlı toprakları içerisinde Bursa bölgesi kaplıcalarını konu alan Dr.Charles Ambroisse Bernard tarafından kaleme alınan “Kaplıca Risalesi-Bursa Kaplıcaları” adlı eser ile ondan yüzyıl sonra Dr. Saip Giray tarafından kaleme alınan “Bursa Kaplıcaları-Şifalı Sular ile Tedavi” eseri karşılaştırılacaktır.

            Eserler, yüzyıl ara ile Bursa kaplıcalarını değerlendirmektedir.

            II. Mahmut’un çabalarıyla Avusturya’dan modern tıbbiyenin tahsisi için getirtilen Dr. C.A. Bernard, 1842 yılında Fransızca olarak yazdığı Kaplıca Risalesi adlı kitabı ile şifalı su kaynaklarından olan kaplıcaların en doğru şekilde kullanılmasını amaçlamıştır.

            1950 tarihinde Burhaneddin Erenler Matbaasında basılan Dr. Saip Giray' tarafından kaleme alınan Bursa Kaplıcaları-Şifalı Sular ile Tedavi adlı kitap, Bursa'ya gelen hastaların kaplıcalardan yararlanmaları için yazılmıştır.

            Her iki eserde kaplıca suyunun sıcaklığı, hangi hastalıklara iyi geldiği, kaplıcalarda ne kadar kalınması gerektiği, tedavi sürecinde beslenme konuları ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Kaplıca sularından harici yıkanmalar, duşlar, mekanik bağırsak çalıştırıcıları ve gargara ile yararlanabileceği açıklanmıştır. 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


KAYNAKÇA

Canik, B. Çelik M. Arıgün, Z. (2009). Jeotermal Enerji. Ankara Üniversitesi. Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü. A.Ü.F.F. Döner sermaye işletmesi Yayınları No: 59.

Karagülle, Z. (2008). Spa, Balneoterapi, Talassoterapi. Türkiye Klinikleri J Med Sci. (28):226-29.

Uğurlu, K. Bozkurt, A.K. Kayıkçı, Y. (2016). Sağlık Turizminde Yeni Bir Trend: Talassoterapi. JOEEP | Journal Of Emerging Economies And Policy, Vol.1, 172-190

Berna Barut, Termal Tedavi.

http://e-kutuphane.teb.org.tr/pdf/eczaciodasiyayinlari/izmir/18.pdf, Erişim: 04.05.2016)

Kayhan H. (2010). Beylikler Devrinde Tıp Bilimi ve Hekimler. History Studies. Volume 2/3, 223-224.

Demireğer, M. (2009). Osmanlı’da Hamam. Yeni Makale. Internetin Makale Portalı. 1-5.

Kurt, E. Ataç, A. (2012). Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Dr. Nüzhet Şakir Diri’nin Bursa Kaplıcaları ile İlgili Yaptığı Çalışmalar. Avrupa’da Spa Kültürü Sempozyumu (7-8 Haziran 2012). s.19

Arıkan, A. (2010). Milli Türk Tıp Kongreleri Ve Türkiye Sağlık Politikalarına Etkileri (1923-1968). İstanbul: Türkiye Tıp Akademisi Yayınları.

Bernard, C.A. (1943). Kaplıca Risalesi. Çev: Rıza Ruşen Yücer. (1.Baskı). İstanbul; Kenan Matbaası.

Özer, N. (1993). Dr Bernard’ın Bursa Kaplıcaları Hakkındaki Kitabı ve Türkiye’de Modern Balneoterapinin Gelişimi. Mekteb-i Tıbbiye-yi Şahane ve Bizde Modern Tıp Eğitiminin Gelişimine Katkıları İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Tarihi Yayınları. 69-73.

Öztürk, H. (2015). Charles Ambroise Bernard’ın (1808-1844) Kaplıca Risalesi Üzerine Bir Değerlendirme. Osmangazi Tıp Dergisi, 37(2), 1-8.

Giray, S. (1950). Bursa Kaplıcaları-Şifalı Sular ile Tedavi. İstanbul: Burhaneddin Erenler Matbaası.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.