HASTA KAYITLARININ DEONTOLOJİ DİSİPLİN YAKLAŞIMINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

MUSTAFA ALPGİRAY SÖYLEMEZ

Öz


Milattan önce 2100’lere tarihlenen Nippur Tabletlerinden başlayarak günümüze değin hasta kayıtları teşhis ve tedaviye ilişkin önemli bilgiler ihtiva etmektedir.

Bu çalışmada tıbbi dokümanların tarihi özetlenmiş, mevzuattaki yeri açıklanmaya çalışılmıştır. Sağlık kayıtları Anayasa ve yasalar ile korunmaya alınmış olsa da kayıtların gizliliğinin sağlanması tıbbi uygulamalar ve hasta hakları açısından en önemli unsur olarak dikkati çekmektedir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.