KÂZIM KARABEKİR ve VARLIK GAZETESİ

Halil İ. Mertcan

Öz


Millî Mücadele’ nin Şark Cephesi’ ndeki yayın organı olarak vücut bulan Varlık Gazetesi; ismi, hedefleri, hedeflerine ulaşma yolundaki gayretleri, metotları ve elde ettiği neticeleri ile bir gazeteden beklenilen şeyin çok fazlasını ortaya koymuştur. Varlık Gazetesi, yayın hayatında kaldığı süre zarfında kişi, aile ve toplum hayatına dair birçok konuda okurlarına rehberlik yapmış, Millî Mücadele’ nin toplumun her kesimine mâl olmasına vesile olmuştur. Bu çalışmanın en temel amacı; Türk İstiklâl Harbi’ ne Şark Cephesi’ nden bakarak bir milletin yokluklar içinde gösterdiği varlık mücadelesini bugünlere aktarmaktır.

Anahtar Kelimeler: Varlık Gazetesi, Sarıkamış, Kâzım Karabekir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


ARSLAN, Nebahat, TEKİR, Süleyman, Kars Basın Tarihi 1921-1980, Eser Ofset ve Matbaacılık (Erzurum), Kars 2013.

AYDIN, Nurhan (Editör), “Millli Mücadelede Sarıkamış’ta Varlık Gazetesi”, Bütün Yönleri İle Sarıkamış Sempozyumu, Bakanlar Medya, İstanbul 2006.

AYHAN, Bünyamin, “Olağanüstü Durumlarda Toplumsal Dayanışma ve Bütünleşmeye Basının Katkısı: Milli Mücadele Dönemi Türk Basını”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 19, Konya 2008.

BAYKAL, Hülya, “Millî Mücadele’ de Basın”, Atatürk Araştırma Dergisi, C. IV, S.11, Ankara 1988.

ÇAVAŞ, Raşit (Editör), İnsan ve Asker Kâzım Karabekir, Yapı Kredi Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 2009.

GÖKDEMİR, Ahmet Ender, Cenûb-i Garbî Kafkas Hükûmeti, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 1998.

KARABEKİR, Kâzım, Çocuk Davamız 1, haz. Faruk Özerengin, Emre Yayınları, İstanbul 1995.

___________________, Günlükler (1906-1948), C. 1., haz. Yücel Demirel, YKY Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2009.

___________________, İstiklâl Harbimiz, C.1., haz. Faruk Özerengin, Emre Yayınları, 6. Baskı, İstanbul 2003.

___________________, İstiklâl Harbimiz, C.4, haz. Faruk Özerengin, Emre Yayınları, 6. Baskı, İstanbul 2003.

___________________, Memleketin Evlatlarına Şarkılı İbret, haz. Armağan Elçi, 2. Tab, Bahriye Matbaası, İstanbul 1925.

KIRZIOĞLU, M. Fahrettin, Kâzım Karabekir, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1991.

___________________, Kars Tarihi, C. 1, Işıl Matbaası, İstanbul 1953.

KÖSTÜKLÜ, Nuri, Kâzım Karabekir ve Eğitim, Çizgi Kitabevi, Konya 2001.

KÜÇÜK, Cevdet, “Kâzım Karabekir”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 25, 2002.

SOLMAZ, Gürsoy, Yaşayanların Dilinden Erzurum- Sarıkamış- Kars’ta Ermeni Zulmü (1918-1920), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları No: 15, Birinci Baskı, Van 1995.

ÖNCÜ, Ali Servet, Varlık Gazetesi (21 Ağustos 1921-31 Aralık 1923, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, A.İ.İ.T.E, Erzurum 2000.

ÖZKAYA, Yücel, Milli Mücadele’de Atatürk ve Basın I, Yenigün Haber Ajansı ve Yayıncılık A.Ş. 2001.

ÖZTOPRAK, İzzet, Türk ve Batı Kamuoyunda Millî Mücadele, TTK Basımevi, Ankara 1989.

Türk İstiklâl Harbi (1919-1921) Doğu Cephesi, C. III, Genel Kurmay Basımevi, Ankara 1995.

ULUDAĞ, Zekeriya, “Kâzım Karabekir' in Eğitimle İlgili Düşüncelerinin Değerlendirilmesi” Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, S. 38, C. 13, Konya 1997.

Varlık, 15 Eylül 1921, S. 3; Varlık, 19 Ocak 1922, S. 21; Varlık, 13 Şubart 1922, S. 28; Varlık, 16 Şubat 1922, S. 29; Varlık, 20 Mayıs 1922, S. 38; Varlık, 28 Nisan 1922, S. 49; Varlık, 1 Mayıs 1922, S. 50; Varlık, 15 Haziran 1922, S. 59; Varlık, 19 Haziran 1922, S. 60; Varlık, 25 Haziran 1922, S. 61; Varlık, 17 Temmuz 1922, S. 66; Varlık, 25 Ağustos 1922, S. 74; Varlık, 31 Ağustos 1922, S. 76; Varlık, 7 Eylül 1922, S. 78; Varlık, 18 Eylül 1922, S. 80; Varlık, 5 Ekim 1922, S. 85; Varlık, 6 Kasım 1922, S. 94; Varlık, 30 Nisan 1923, S. 144.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.