GELENEKTEN GELECEĞE BİR FİKİR ADAMI OLARAK MAHİR İZ

Yılmaz BARDAK

Öz


Mahir İz, ilim sahibi bir aileden gelmektedir. Osmanlı kadısı olan babasının tayinle görevlendirildiği şehirlere, devrin geleneklerine uygun olarak tuttukları mürebbi Saraybosnalı Müderris Mahmud Necî Efendi de beraberlerinde gitmiştir. Babasının Medine’deki hizmeti sırasında hocası Mahmud Necî Efendi, Mahir İz’in merak edip sorduğu soruların niteliğine bakıp “Sen, benim kırk yıllık emeğimi, bu suallerin sayesinde on dokuz ayda topladın.” demiştir. Yine bu sıralarda İsâ Rûhî Efendi’den de Farsça’sını ilerletme imkânını bulur. Lise’yi Ankara Sultanîsi’nde okumuştur. Bu okulun son sınıfında şiire merak salar. İstanbul’a öğretmen olarak tayin edildikten sonra Edebiyat Fakültesi’ni bitirir. Farklı okullarda öğretmenlik ve idarecilik görevlerini üstlenen Mahir İz, son olarak İstanbul İmam Hatip Okulu’nda müdür iken emekliye ayrılır. Emekliye ayrılmıştır fakat Maarif Vekâleti Din Eğitimi Müdürlüğü’nden gelen bir telefonla Yüksek İslâm Enstitüsü’nde ‘İslâmî Edebiyat Tarihi’ dersi hocalığı kendisine verildiği için çalışmaya devam eder. Bir hafta sonra bu ders ‘Tasavvuf Tarihi’ dersi ile değiştirilir. Enstitüdeyken “Tasavvuf” isminde bir kitabı yayınlanır. Sönmez Neşriyat Şirketi’nin kuruluş yıllarında idâre heyeti başkanlığında, İlim Yayma Cemiyeti’nin Müşâvere ve İlim Heyeti’nde çalışmış; İslâmî İlimler Araştırma Vakfı ile Türk Kültürü Vakfı’nın kurucuları arasında bulunmuştur.  1961 ve 1965 yıllarında Erzurum’dan Senato’ya bağımsız adayı olmuş fakat seçilebilecek kadar oy alamamıştır.  Kendisi herhangi bir partiye üye olmamış, nedenini de inanmadığı bir fikri kabûle müsâit bir yaratılışa sahip olmamasına ve çalışma arkadaşlarıyla birçok yerde fikir ihtilâfına düşüp, yalnız kalma ihtimâlinin bulunmasına bağlamıştır. Mahir İz, 9 Temmuz 1974 günü İstanbul’da vefat etmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mahir İz, Eğitim, Din.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Özdamar M. Mahir İz Hoca. İstanbul: Marifet Yayınları; 1994.

İz M. Yılların İzi. İstanbul: Kitabevi Yayınevi; 2000.

Hazırlar A. Medeniyet Köprüsü Beş Şehirli. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları; 2015.

Çalmuk F. Kod Adı İHL. Ankara: Merdiven Yayın; 2004.

Adıgüzel O. C. Türk Eğitim Tarihi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını; 2007.

Dinçer N. 1913’ten Bugüne İmam-Hatip Okulları Meselesi. İstanbul: Yağmur Yayınları; 1974.

Yorulmaz H. Bir Neslin Öncüsü Celal Hoca. İstanbul: Hat Yayınevi; 2010.

İz M. Tasavvuf. İstanbul: Rahle Yayınları; 1969.

İz M. Din ve Cemiyet. İstanbul: Kitabevi Yayınları; 1990.

Düzdağ M. E. Üstadım Mehmed Âkif. İstanbul: Seçil Ofset; 2014.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.