Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay’ın Hayatı, Kişiliği ve Eserleri

İsmail Hakkı CİVELEKLER, Selahattin ÖNDER

Öz


Tıp doktoru, devlet adamı, akademisyen ve siyasetçi gibi birçok alanda kimliği olan Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay 1900 yılında Eskişehir’de doğdu. İlköğrenimini doğduğu şehir olan Eskişehir’de tamamlamıştır. Gelecekteki başarılarını haber verir nitelikte henüz 10 yaşında iken teksirle gazete çıkarma cesaretini göstermiştir. Eğitimine İstanbul’da devam eden Fahrettin Kerim, tıp fakültesini bitirdikten sonra Almanya ve Viyana’da nöroloji ve psikiyatri alanında ilim tahsil etmiştir. Türkiye’ye dönüşünden sonra hızlı bir şekilde profesör ve ordinaryüs profesör unvanlarını almıştır. Akademik hayattaki başarısının ardından siyaseti tercih etmiş, 8 yıl süreyle İstanbul’un hem Valilik hem de Belediye Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 1950 yılında iktidarın değişmesine rağmen görevine devam etmesi onun her devrin adamı özelliğini göstermektedir. Sayısız kuruluşta kurucu, başkan, üye gibi hizmetlerde görev alan Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay, sosyal hayatı zengin bir kişiliktir. Tıp, siyaset vb. alanlarda 200’e yakın yerli-yabancı eserler vermiştir. Fahrettin Kerim Gökay Osmanlı Devleti’nin son zamanlarını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarını görme fırsatı yakalamış, ancak çok istediği halde 2000’li yıllara erişemeden 1987 yılında yaşamını yitirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fahrettin Kerim Gökay, Hayatı, Kişiliği, Eserleri


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ansiklopedi

- Toprak, Z., “Fahrettin Kerim Gökay”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Tarih Vakfı ve Kültür Bakanlığı Ortak Yayını, Cilt 3, Ankara, 1994.

Arşiv (Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kütüphanesinden Elde Edilen Belgeler Tbmm Arşivi)

- TBMM Arşivi, Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi, C: VIII, 30. Birleşim, 22.01.1963, s.139.

- TBMM Arşivi, Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi, C: VIII, 30. Birleşim, 22.01.1963, s.140.

- TBMM Arşivi, Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi, C: IX, 41. Birleşim, 06.02.1963, s.601.

- TBMM Arşivi, Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi, C: IX, 41. Birleşim, 06.02.1963, s.598.

- TBMM Arşivi, Millet Meclisi Tutanak Dergisi, C: XXXIX, 104. Birleşim, 24.02.1962, s. 149.

Kitaplar

- Acar, M. S., Eskişehir zaman, mekan, insan, Eskişehir Ticaret Odası Yayınları-Şehir ve Kültür, No:23, Eskişehir, 2009.

- Gökay, F. K:, Hal Tercümesi, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul, 1950.

- Ballar, S., Anılarla Belgelerle Türk Lions’u ve Lion’lar, İstanbul Yıldız Lions Kulübü, İstanbul, 1997.

- Güven, D., 6–7 Eylül 1955 olayları Cumhuriyet Dönemi azınlık politikaları ve stratejileri bağlamında , Tarih vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2005.

- Şentürk, N., İstanbul Valileri, Doğan Kitapçılık, İstanbul, 2008.

- Ziyaoğlu, R., İstanbul Kadıları, şehreminleri, belediye reisleri ve partiler tarihi 1453–1971 idari-siyasi, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul, 1971.

Gazeteler

- “Kazım Esen’e Plaket”, Kadıköy, 27 Ocak 2006, (Çevrimiçi), http://www.gazetekadikoy.com/home.asp?id=23&yazi_id=1466, 17 Ağustos 2010.

- Milliyet, 29Ağustos 1958, s. 1, (Çevrimiçi), http://gazetearsivi.milliyet.com.tr, 25 Ağustos 2010.

- Milliyet, 14 Ağustos 1958, s. 3, (Çevrimiçi), http://gazetearsivi.milliyet.com.tr, 25 Ağustos 2010.

- Milliyet, 14 Mart 1959, s. 1, (Çevrimiçi), http://gazetearsivi.milliyet.com.tr, 25 Ağustos 2010.

- Milliyet, 23Temmuz 1960, s. 1, (Çevrimiçi), http://gazetearsivi.milliyet.com.tr, 25 Ağustos 2010.

- Milliyet, 5 Ekim 1960, s. 1, (Çevrimiçi), http://gazetearsivi.milliyet.com.tr, 25 Ağustos 2010.

- Milliyet, 21 Aralık 1962, s. 1, (Çevrimiçi), http://gazetearsivi.milliyet.com.tr, 25 Ağustos 2010.

- Milliyet, 4 Haziran 1964, s. 7, (Çevrimiçi), http://gazetearsivi.milliyet.com.tr, 25 Ağustos 2010.

- Milliyet, 12 Eylül 1979, s. 7, (Çevrimiçi), http://gazetearsivi.milliyet.com.tr, 23 Ağustos 2010.

- Milliyet, 23 Temmuz 1987, s. 12 , (Çevrimiçi), http://gazetearsivi.milliyet.com.tr, 23 Ağustos 2010.

- Milliyet, 10 Ağustos 1987, s. 13, (Çevrimiçi), http://gazetearsivi.milliyet.com.tr, 23 Ağustos 2010.

- Milliyet, 16Ağustos 1995, s. 22, (Çevrimiçi), http://gazetearsivi.milliyet.com.tr, 25 Ağustos 2010

- Milliyet, 1 Mayıs 1996 sayfa, s. 10, (Çevrimiçi), http://gazetearsivi.milliyet.com.tr, 25 Ağustos 2010

- Hur, A., “İstanbul’un Mimari Fethi mi, Katli mi?”, Taraf, 29 Mart 2009, (Çevrimiçi), http://www.taraf.com.tr/ayse-hur/makale-istanbulun-mimari-fethi-mi-katli-mi.htm, 18 Ağustos 2010.

- Hürriyet Gazetesi, (Çevrimiçi), http://www.hurriyet.com.tr/gundem/7316289.asp?sd=2, 17 Ağustos 2010.

- Star Gazetesi, (Çevrimiçi), http://www.stargazete.com/pazar/unutulmus-bir-efsane- 73485.htm, 17 Ağustos 2010.

Dergiler

- Kutlu, B., “Turk Dunyası dergilerinin kronolojik tarihcesi”, Kalgay Dergisi, (Cevrimici), http://www.kalgaydergisi.org/index.php?sayfa=dergiicerik&sayi=44&kod=48, 18 Ağustos 2010.

İnternet Kaynakları

- (Çevrimiçi), http://www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/kitaplar/fmd/tr/12256.htm, 31.01.2011.

- (Çevrimiçi), http://www.belgenet.net/ayrinti.php?yil_id=4, 31.01.2011.

- (Çevrimiçi),http://www.istanbul.edu.tr/itf/index.php?option=com_content&view=article&id=486&Itemid=52, 22. Ağustos 2010.

- (Çevrimiçi), http://www.megarevma.net/altieylul.htm, 19 Ağustos 2010

- (Çevrimiçi), http://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/siyasi_partiler.html, 31.01.2011.

- (Çevrimiçi), http://www.msxlabs.org/forum/siyaset-tr/22871-fahrettin-kerim-gokay-fahrettin-kerimgokay-hakkinda.html, 17 Ağustos 2010.

- (Çevrimiçi), http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2000/08/12/230660.asp, 23 Ağustos 2010.

- (Çevrimiçi), http://tr.wikipedia.org/wiki/Yeni_T%C3%BCrkiye_Partisi_(1961), 31.01.2011.

- (Çevrimiçi),http://www.yenibursa.com/index.php?mod=News&NewsId=2696&hightext=MHP, 23 Ağustos 2010.

- (Çevrimiçi), http://www.yeniaktuel.com.tr/tur104,141@2100.html, 17 Ağustos 2010.

- Fahrettin Kerim Gökay Vakfı, (Çevrimiçi), http://fahrettinkerimgokayvakfi.org/tesisler.html, 17 Ağustos 2010, Nazır Şentürk, İstanbul Valileri, Doğan Kitapçılık, İstanbul, 2008, s.115

- İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü, (Çevrimiçi), http://www.iett.gov.tr/haber_detay.php?nid=195, 17 Ağustos 2010.

- İstanbul Valiliği, (Çevrimiçi), http://www.istanbul.gov.tr/?pid=69, 17 Ağustos 2010.

- İstanbul Valiliği, (Çevrimiçi), http://www.istanbul.gov.tr/?pid=48, 22 Ağustos 2010

- Keskin, C., “6–7 Eylül Olayları : Azınlıkları Tasfiye Hareketi”, 7 Eylül 2005, (Çevrimiçi), http://www.marksist.com/cem_keskin/6_7_eylul_olaylari_azinliklari_tasfiye_hareket i.htm, 19 Ağustos 2010.

- Kırbaş, D. “Türkiye'de Norolojinin Dunu Bugünü”, (Çevrimiçi), http://www.nobiva.org/sayfa.asp?kat_id=1&yazi_id=1, 22 Ağustos 2010.

- Sağlık Bakanlığı, (Cevrimici), http://www.saglik.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6A A849816B2EFD157CB4DF4A46466 , 17 Ağustos 2010.

- Sefercioğlu, N., Türkçü Dergiler, Türk Ocakları Ankara Şubesi Yayınları, Ankara, 2008, s.25, (Çevrimiçi) , http://www.turkocagi.org.tr/kitaplar/turkcu_dergiler.pdf , 18 Ağustos 2010.

- Tükel, K., “Türkiye'de Nörolojinin Gelişmesi”, (Çevrimiçi), http://www.nobiva.org/sayfa.asp?kat_id=1&yazi_id=2, 22 Ağustos 2010.

- Türkiye’de Lions”, (20.01.2009) (Çevrimiçi), http://www.barbarosleo.org/index.php?itemid=31&catid=8, 17 Ağustos 2010.

- “6–7 Eylul Olayları Nedenleri, Sonucları ve Perde Arkası”, 11 Ocak 2010, (Cevrimici), http://www.uzmanportal.com/6-7-eylul-olaylari-nedenleri-sonuclari-veperde- arkasi.html/, 19 Ağustos 2010.

- Wikipedia, (Çevrimiçi), http://tr.wikipedia.org/wiki/6-7_Eyl%C3%BCl_Olaylar%C4%B1, 19 Ağustos 2010.

- Wikipedia, (Çevrimiçi), http://tr.wikipedia.org/wiki/6-7_Eyl%C3%BCl_Olaylar%C4%B1, 19 Ağustos 2010.

- Wikipedia, (Çevrimiçi), http://tr.wikipedia.org/wiki/Fahrettin_Kerim_G%C3%B6kay, 17 Ağustos 2010.

Ropörtaj

- Gökay, H., Hüsamettin Gökay ile Gerçekleştirilen Röportaj, İstanbul, 31 Ağustos 2010.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.